top of page
Sök
  • Skribentens bildCaroline Blixt

Kostnader för konferens – avdragsrätt?

Jag har några funderingar kring konferenser/kick-offs som arbetsgivaren anordnar för personalen. Om det finns ett schema där det framgår att de haft jobbrelaterade aktiviteter de dagar som de varit på resa med företaget, kan allt dras av som konferenskostnad utan begränsningar? Får momsen lyftas på dessa kostnader? Ska de anställda förmånsbeskattas för måltiderna de bjuds på? Kan man ha fler konferenser än två under ett år?


Svar: 

Kostnaderna i samband med konferenser räknas inte som representationskostnader ur avdragssynpunkt utan får dras av i sin helhet. Kostnader såsom resor, logi, måltider och nöjen för personalen är alltså avdragsgilla och momsen får lyftas enligt de vanliga reglerna. 

För att en konferensresa ska räknas som konferens måste en huvudsaklig del av arbetstiden (minst 75%) ägnas åt arbetet. Det innebär att minst 6 timmar per dag (30 timmar under en vecka) ska ägnas åt arbete. 

Normalt beskattas den anställde inte för förmånen av resa, kost och logi i samband med interna kurser och konferenser. En förutsättning för att det inte ska bli någon förmånsbeskattning är att 

  • det i huvudsak handlar om ett internt arrangemang (för företaget, koncernen eller liknande) 

  • sammankomsten varar minst en dag (minst den huvudsakliga delen av en arbetsdag, dvs minst 6 timmar av en normal 8-timmarsdag enligt Skatteverket) 

  • sammankomsten varar högst en vecka 

  • det inte är fråga om arrangemang som hålls regelbundet med kort mellanrum (varje eller varannan vecka) 

  • det är gemensamma måltidsarrangemang. 

Konferensen bör dock inte innehålla alltför stora inslag av nöjen och inte alltför påkostade måltider för då finns det en viss risk att de anställda kan förmånsbeskattas ändå. 

För interna kurser och konferenser finns i grunden ingen begränsning på hur ofta de får hållas men de får inte förekomma ”för ofta” (varannan vecka eller tätare). Det kan då leda till skattekonsekvenser. 

I vår Faktabank kan du läsa mer om reglerna kring Interna kurser och konferenser.
26 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page