top of page

Regler för tjänsteresor

Jag kommer att göra en hel del tjänsteresor i mitt nya arbete som försäljare. Min fråga är om jag inte är berättigad till...

Moms på frakt

Ska jag lägga 25% moms på frakten när jag säljer böcker som det är 6% moms på? Svar: Nej, det är momssatsen på den vara som säljs som...

Terminalglasögon i enskild firma

Är terminalglasögon avdragsgilla för enskilda näringsidkare (under förutsättning att det finns ett behov)? Svar: Nej, terminalglasögon...

Rättsprocessen i skattemål

Hur fungerar rättsprocessen i skattemål? Om jag har fått ett beslut som jag inte är nöjd med – går det att överklaga och vart går ärendet...

Flytta ROT-avdrag mellan makar

När vi anlitade hantverkare för att göra ROT-arbeten på vårt hus angav vi bara mitt personnummer istället för både mitt och min makes....

Bilförmån för närstående

En fåmansföretagare funderar på att låta bolaget leasa en bil men eftersom det är hustrun som kommer att köra bilen, vill han att hon ska...

Intressanta inkomstnivåer för 2024

Jag är ägare i ett aktiebolag och jag vill veta vilka nivåer som gäller 2024 för sjukpenninggrundande inkomst, föräldrapenninggrundande...

Sjukdom under semestern

Vad gäller om en anställd blir sjuk under semestern? Och vilka regler gäller om det gäller en deltidssjukskrivning? Kan den anställde få...

Bilförmån i enskild firma

Hur redovisar jag en bilförmån i enskild firma? Ska förmånsvärdet bokföras varje månad eller räcker det med att jag tar upp det i...

The Business Blog: Blog2
bottom of page