top of page
Sök
  • Skribentens bildCaroline Marberg

Kan jag rätta en redan inlämnad årsredovisning?

Årsredovisningen och inkomstdeklarationen för 2021-12-31 är klar och inlämnad till Bolagsverket respektive Skatteverket. Vi har nu upptäckt att en intäktsfaktura har bokförts två gånger av misstag. Hur kan vi korrigera detta? Går det att göra om årsredovisningen? Eller hur ska detta hanteras?


Svar: Att rätta felaktigheter i räkenskaperna genom att ersätta ett fastställt bokslut med ett nytt är inte god redovisningssed enligt Bokföringsnämnden. Någon ändring i redovisningen görs alltså inte i föregående års räkenskaper utan rättelsen görs istället under pågående räkenskapsår. Inkomstdeklarationen ska dock ändras med de rätta siffrorna.

Observera att en justering i inkomstdeklarationen måste göras även i årets inkomstdeklaration för att inte intäkten ska påverka det skattemässiga resultatet även under detta räkenskapsår. Denna justering görs under ”skattemässiga justeringar” på sid 2 (INK2S).

I årsredovisningen (som innehåller den bortkorrigerade intäkten) ska en upplysning lämnas om resultateffekten av korrigeringen.


234 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page