top of page
Sök
  • Skribentens bildCaroline Blixt

Hybridbilar – hur beräknar jag drivmedelsförmånen?

Vi får många frågor gällande hybridbilar och hur drivmedelsförmånen ska hanteras. Vi har fall där arbetsgivaren betalar för både bensin och el men även kunder med anställda där arbetsgivaren betalar för bensinen och den anställde för elen. Vore tacksam om ni kan ge exempel på beräkning av förmånen i båda dessa fall.


Svar: 


När det gäller hybridbilar kan det vara svårt att bedöma hur stor del av den privata körningen som går på el respektive annat drivmedel. Enligt Skatteverket kan kostnaden för drivmedlet som arbetsgivaren betalat proportioneras mellan den privata körningen och tjänstekörningen. Om arbetsgivaren står för drivmedlet för den privata körningen ska förmånen värderas till 120% av marknadsvärdet (inklusive moms). 


Här följer några exempel: 


 

Arbetsgivaren betalar både bensin och el (ej skattefri laddning av el på arbetsplatsen)


Maja har en förmånsbil. Under augusti körde hon 300 mil, varav 100 mil är privat körning. Bilen har tankats för 3 000 kr (bensin). Arbetsgivaren betalar bensinen. Bilen har laddats för 600 kr (ej skattefri el). 


Kostnaden för drivmedlet proportioneras mellan den privata körningen och tjänstekörningen. Det innebär att drivmedelsförmånen uppgår till 3 600/300 x100 x 1,2= 1 440 kr.  

Arbetsgivaren betalar både bensin och el (skattefri laddning av el på arbetsplatsen)


Veronica har en förmånsbil. Under augusti körde hon 300 mil, varav 100 mil är privat körning. Bilen har tankats för 3 000 kr (bensin). Arbetsgivaren betalar bensinen. Bilen har laddats hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren erbjuder skattefri laddning på arbetsplatsen så denna del ska inte räknas med vid beräkning av drivmedelsförmånen. 


Kostnaden för drivmedlet proportioneras mellan den privata körningen och tjänstekörningen. Veronicas drivmedelsförmån blir då 3 000/300 x100 x 1,2= 1 200 kr. 

Arbetsgivaren betalar bensinen – anställde betalar elen


Esmeralda har en månad kört 300 mil, varav 100 mil är privat körning. Bilen har hon tankat för 3 000 kr (bensin) samt laddats för 600 kr (el) i bostaden. Kostnaden för drivmedlet som arbetsgivaren betalat proportioneras mellan den privata körningen och tjänstekörningen. 


Esmeraldas drivmedelsförmån uppgår till 3 000/300 x 100 x 1,2 = 1 200kr.


 

Enligt Skatteverket har den anställde inte rätt att göra avdrag för någon del av elen, även om bilen används för tjänsteresor. För att ha rätt att göra milavdrag för tjänsteresor (eller att få skattefri milersättning/reseersättning) krävs enligt Skatteverket att den anställde betalat allt drivmedel själv. 


Observera att om den anställde använder en förmånsbil för tjänsteresor och betalar allt drivmedel (för tjänsteresor) själv kan arbetsgivaren betala en skattefri milersättning 9,50 kr/mil för rena elbilar och 12 kr/mil för övriga drivmedel. 

6 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page