top of page
Sök
  • Skribentens bildCaroline Blixt

Hur hanteras bolagets vinster och förluster på marknadsnoterade aktier?

Jag sitter med ett bokslut för ett aktiebolag som äger marknadsnoterade aktier. Det har under året sålt en del av aktierna och det har uppstått både vinster och förluster. Hur ska dessa hanteras?


Svar: 

Vinster på marknadsnoterade aktier beskattas på samma sätt som övriga intäkter i aktiebolaget, dvs med aktuell bolagsskatt. 

Förluster på marknadsnoterade aktier hamnar dock i den s k aktiefållan och får bara kvittas mot vinster vid försäljning av motsvarande värdepapper. Finns inga vinster att kvitta förlusterna mot, måste förlusterna sparas i fållan utan tidsbegränsning, och utnyttjas mot kommande vinster på motsvarande värdepapper. 

Den skattemässiga vinsten/förlusten på marknadsnoterade aktier ska beräknas enligt genomsnittsmetoden. Det är också tillåtet att använda ett schablonmässigt omkostnadsbelopp på 20% av försäljningspriset efter avdrag för försäljningskostnader. Se tidigare fråga om Genomsnitts- och schablonmetoden vid försäljning av marknadsnoterade aktier.
5 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

留言


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page