top of page
Sök
  • Skribentens bildCaroline Marberg

Får ägaren låna pengar från sitt aktiebolag?

Ägaren till ett aktiebolag tar ut pengar från sitt aktiebolag. Pengarna återbetalas alltid men det sker oftast nästkommande månad och ibland kan det dröja flera månader innan pengarna sätts tillbaka. Är det tillåtet att göra så här?


Svar: I aktiebolagslagen finns en bestämmelse om låneförbud. Förbudet innebär att ett svenskt aktiebolag eller annat bolag i samma koncern inte får låna ut pengar till aktieägare, styrelseledamöter, vd eller revisorer i bolaget. I den här förbjudna kretsen ingår också närstående personer (t ex make och barn) och närstående företag.

Låneförbudets syfte är att skapa ett skydd för företagets borgenärer, anställda, aktieägare, leverantörer och staten. Straffet för att överträda låneförbudet är böter eller fängelse i högst ett år. Det blir också skattemässiga påföljder.

De skattemässiga låneförbudsreglerna innebär att hela lånebeloppet beskattas som inkomst av tjänst för en fysisk person. Beloppet tas upp under punkt 1.7 på inkomstdeklarationen (INK1). Inkomsten ingår inte i underlaget för socialavgifter. För bolaget blir nedskrivningen av lånet (tjänsteinkomsten) ej avdragsgill.

Förbjudna lån beskattas inte om det finns vad man kallar synnerliga skäl för att slippa beskattning. Ett sådant synnerligt skäl kan vara att lånet återbetalas före årsskiftet, dvs före utgången av låntagarens beskattningsår. Att en återbetalning ska innebära att låntagaren slipper beskattning bedöms dock mycket restriktivt. En förutsättning är att det är en definitiv återbetalning och inget rullande lån, dvs att ett nytt lån tas upp i början av nästa år.72 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Commenting has been turned off.
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page