top of page
Sök
  • Skribentens bildCaroline Blixt

Sponsring – avdragsgillt eller inte?

Uppdaterat: 4 apr.

Vad är det som gäller när ett företag sponsrar exempelvis en idrottsförening? Är den kostnaden avdragsgill? Finns det någon beloppsgräns och när betraktas det som gåva i stället för sponsring? 


Svar: 

Kostnaden för sponsring är avdragsgill för givaren om det finns en ekonomisk nytta av sponsringen. Den som sponsras måste alltså utföra en motprestation för att det inte ska klassas som gåva. Det finns alltså ingen beloppsgräns för sponsring men för att hela beloppet ska vara avdragsgillt krävs en motprestation av minst samma värde av mottagaren, vilket kan vara svårt att bedöma. Om inte detta är uppfyllt kommer bidraget i stället betraktas som en gåva och redovisas som en momsfri skattepliktig intäkt hos mottagaren. Hos givaren blir kostnaden inte avdragsgill. Det kan ju också bli så att en del av beloppet blir avdragsgillt och en del inte avdragsgillt, om motprestationen inte står i paritet med det sponsrade beloppet. 


Vad är då en motprestation? Jo, en reklamskylt kan vara en form av motprestation. För ett litet företag är det vanligen en nytta i form av reklam eller PR, t ex uppgift om matchboll i ett matchprogram eller en skylt vid en idrottsplats. 


Man bör se till att det finns ett sponsoravtal om vad man är berättigad till. 

Rätten till avdrag för sponsring finns inte uttryckligen i Inkomstskattelagen (1999:1229) utan prövas enligt huvudregeln som säger att kostnader för intäkternas förvärvande är avdragsgilla. 19 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page