top of page
Sök
  • Skribentens bildCaroline Blixt

Beräkning av löneunderlaget på K10 – ägarbyte under året

Jag ska beräkna löneunderlaget på blankett K10 för en av mina kunder. Om moderbolaget endast har ägt aktierna i dotterbolaget under en del av kalenderåret som löneunderlaget ska beräknas, hur stor del av lönerna får vi ta med i beräkningen av löneunderlaget? 


Svar: 

Om aktierna i ett dotterföretag ägts under en del av det kalenderår för vilket löneunderlag ska beräknas, ska endast löner som avser ägandetiden räknas med. 


Här följer ett exempel:


År 1

Moderbolaget A äger samtliga aktier i dotterbolaget B. Samtliga aktier säljs den 1 augusti till bolag C. Lönerna i bolag B var 900 000 kr under år 1 varav 500 000 kr hör till tiden 1 januari till 31 juli. 


År 2 

När löneunderlaget beräknas inkomstår 2 så är det lönerna år 1 som ligger till grund och då anses 500 000 kr av lönerna höra till bolag A (det gamla moderbolaget) och 400 000 kr till bolag C (det nya moderbolaget).
4 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Yorumlar


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page