top of page
Sök
  • Skribentens bildCaroline Blixt

Tjänsteställe på AGI – var är tjänstestället?

Från och med redovisningsperioden januari 2023 ska arbetsgivaren lämna uppgift om den anställdes tjänsteställe i individuppgiften på arbetsgivardeklarationen (AGI). I många fall kan det vara svårt för oss som löneadministratörer att bedöma var de anställdas tjänsteställe är. Kan vi få en kort sammanfattning kring reglerna att bestämma var de anställdas tjänsteställe är? 


Svar: 

Ja, det kan vara svårt att bedöma var den anställdes tjänsteställe är, framför allt när arbetsplatserna varierar. En anställd kan endast ha ett tjänsteställe i samma anställning (men det kan variera under anställningen). 

Var en anställds tjänsteställe är kan bestämmas utifrån någon av följande regler: 


  • Huvudregeln – tjänstestället är den plats där den anställde utför huvuddelen av sitt arbete. Normalt sett är arbetsgivarens lokaler tjänstestället för anställda som arbetar exempelvis på kontor, i butik eller på en verkstad.

  • Alternativregeln – tillämpas när den anställde utför arbetet på arbetsplatser som hela tiden växlar. Tjänstestället anses då i regel vara den plats där man hämtar och lämnar arbetsmaterial eller förbereder och avslutar sina arbetsuppgifter.

Tomas är anställd på ett byggföretag. Han arbetar växlande på olika byggarbetsplatser. Några gånger i veckan besöker Tomas arbetsgivarens lokaler med lager och kontor för att hämta material och delta på informationsmöten och liknande. 


Arbetsgivarens lokaler är därmed Tomas tjänsteställe, eftersom han besöker lokalerna oftare än en gång per vecka. 


Sara är anställd som snickare och arbetar på arbetsplatser som hela tiden växlar. Sara besöker aldrig arbetsgivarens kontorslokaler. Däremot hämtar och lämnar hon sin tjänstebil varje dag i arbetsgivarens garage. Bilen är utrustad med det material och verktyg som Sara behöver för dagens arbete. 


Arbetsgivarens garage är Saras tjänsteställe eftersom det är där hon hämtar och lämnar sitt arbetsmaterial. 


  • Undantagsregeln – när varken huvudregeln eller alternativregeln stämmer med hur den anställde arbetar kan man behöva titta på undantagsregeln. Den här regeln infördes främst med tanke på arbeten inom byggnads- och anläggningsbranschen. Om den anställde arbetar på skiftande platser och sällan besöker arbetsgivarens lokaler kan bostaden vara tjänsteställe.

Emil är anställd på ett byggföretag och arbetar kortare perioder på olika byggplatser – både på hemorten och på andra orter. Han besöker arbetsgivarens lokaler 2–3 gånger/månad för att hämta material eller vara med på personalmöten. 

Eftersom Emil utför arbetet på skiftande platser och inte besöker arbetsgivarens lokaler varje vecka, är bostaden Emils tjänsteställe.
2 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page