top of page
Sök
  • Skribentens bildCaroline Blixt

Outnyttjad skattereduktion på inventarier

Uppdaterat: 28 dec. 2023

Om jag inte kan nyttja skattereduktionen på inventarier i deklarationen för inkomstår 2022, ska jag skriva in hela beloppet på inkomstdeklarationen (ruta 17:1 för enskild firma och ruta 1:17 aktiebolag för aktiebolag) ändå? Är det då något som Skatteverket håller reda på till nästa års inkomstdeklaration?


Svar: 

Enligt lagtexten finns inget krav på att den skattskyldige måste yrka på hela skattereduktionen redan år 1. Lagtexten uttrycker inte heller att Skatteverket är skyldiga att upplysa om det underlag för skattereduktion som man inte kunnat nyttja. Skatteverket har dock uttryckt en önskan om att den skattskyldige ändå ska fylla i hela underlaget för skattereduktionen (anskaffningsvärdet för inventarierna) i inkomstdeklarationen redan år 1 – även om hela eller en del av skattereduktionen inte kommer att kunna nyttjas. 

Den del av underlaget till skattereduktionen som inte kan nyttjas, kommer att noteras hos Skatteverket till nästkommande inkomstdeklaration. Skatteverket har dock inte satt upp någon rutin för hur detta ska hanteras ännu. De är dock tydliga med att inget kommer att förtryckas, däremot kommer det eventuell att finnas med som en upplysning i specifikationen eller i slutskattebeskedet. Skatteverket förtydligar också att det är den skattskyldiges ansvar att själv yrka på den outnyttjade skattereduktionen år 2, det kommer alltså inte ske med automatik.

1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page