top of page
Sök
  • Skribentens bildCaroline Blixt

Löneuttagsnivåer för 2023

Jag är ägare i ett aktiebolag och jag vill veta vilka nivåer som gäller 2023 för sjukpenninggrundande inkomst, föräldrapenninggrundande inkomst och pensionsgrundande inkomst samt brytpunkten för statlig inkomstskatt. Jag skulle också vilja veta vilken spärrlön jag måste ta ut 2023 för att kunna nyttja löneunderlaget inkomståret 2024 (inga anställda)? 


Svar: 

Här följer de olika inkomstnivåerna för 2023:

 

  • Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) 525 000 kr 

  • Föräldrapenning 525 000 kr 

  • Pensionsgrundande inkomst 557 250 kr 

Om du tar ut en lön på ca 558 000 kr får du alltså maximal SGI, PGI samt föräldrapenning. Det innebär att du har maximal avsättning till pension tack vare att du tar ut kontant lön upp till aktuell nivå, men även att du i fall av sjukdom eller ska vara föräldraledig har rätt till ersättning från Försäkringskassan på maximal nivå. 


Under 2023 kan din inkomst uppgå till 613 900 kr innan du behöver betala statlig inkomstskatt. Om du har fyllt 66 år (2023) vid årets ingång är beloppsgränsen 683 200 kr innan du behöver betala statlig skatt på den överskjutande delen. Läs mer om Skiktgräns och brytpunkt i Faktabanken. 


För en ägare som är ensam anställd i sitt bolag måste en lön på minst 469 264 kr tas ut i lön under 2023 för att få del av lönebaserad utdelning för inkomstår 2024 (gränsbelopp för år 2024. Läs mer om Utdelning i fåmansföretag i Faktabanken.


2 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page