top of page
Sök
  • Skribentens bildCaroline Marberg

Kundfakturor – förenklat årsbokslut

En enskild firma bokför enligt kontantmetoden och ska nu upprätta ett förenklat årsbokslut. Hur hanteras kundfakturorna som är obetalda i bokslutet? Om det finns kundfakturor som man bedömer som osäkra, ska dessa bokföras som osäkra kundfordringar per bokslutsdagen?

Svar: Normalt sett när företaget använder sig av kontantmetoden bokförs kundfakturorna först när du får betalt av kunderna. I samband med bokslutet ska du dock bokföra även obetalda fakturor som hör till räkenskapsåret. Om du redovisar enligt kontantmetoden och misstänker (se nedan) att du inte kommer att få betalt för vissa kundfordringar ska dessa inte tas med i det förenklade årsbokslutet. Kundfordringarna får högst värderas till det belopp som du kan räkna med att få betalt för. Vid värderingen ska hänsyn tas till händelser efter balansdagen fram till det att det förenklade bokslutet är färdigt. Händelser som då avses kan vara följande:

• Beslut om konkurs och ackord. • Kunden har inte betalat efter betalningsföreläggande och utmätningsförsök. • Fordran är gammal, minst ett år, och kunden har trots upprepade kravåtgärder inte att betalat. Ju mindre fordran är, desto lägre är kravet på inkassoåtgärder. Det kan vara oekonomiskt att kosta på högre indrivningskostnader än vad som motsvarar fordringsbeloppet. • Fordran är tvistig och har hänskjutits till rättegång eller skiljedomsförfarande och utgången är oviss. • Indrivningsförsök via Kronofogden (betalningsföreläggande) eller via ett inkassoföretag och ändå inte fått betalt.


För mer Q&A prenumerera gratis på vårt nyhetsbrev. Prenumerationsformulär finns längst ner på hemsidan.8 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Commenting has been turned off.
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page