top of page
Sök
  • Skribentens bildCaroline Blixt

Kontrolluppgift (KU20) – ränta från fåmansföretag

Ägaren i ett aktiebolag har lånat in pengar i bolaget. Företaget har i samband med bokslutet (1231) bokat upp en ränta till ägaren som sedan betalas ut till honom i januari nästkommande år. Vilken period ska det tas upp på AGI – är det utbetalningsdatum (januari) eller redovisningen (december) som styr? Om jag tolkar det rätt ska räntan och skatteavdraget tas upp på arbetsgivardeklarationens huvuduppgift, men måste vi ändå skicka en kontrolluppgift trots att det finns med på AGI.


Svar: 

Räntan och den avdragna skatten ska redovisas i huvuduppgiften (rutorna 492 och 496) i den arbetsgivardeklaration som lämnas månaden efter då räntan blev disponibel för mottagaren. Räntan anses i fåmansföretag disponibel redan när den kostnadsförs i bolagets räkenskaper. I ditt fall ska ränta alltså tas upp på AGI i januari (redovisningsperiod december). 


Att företaget tar upp räntan och skatteavdraget på AGI (huvuduppgiften) betyder alltså inte att företaget kan hoppa över att skicka in kontrolluppgiften till Skatteverket. Den utbetalda räntan och skatteavdraget ska alltså redovisas på KU20 och skickas in till Skatteverket senast 31 januari 2024.
8 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page