top of page
Sök
  • Skribentens bildCaroline Blixt

Kan överutdelning vara ett alternativ till lön?


I aktiebolaget har vi beslutat om utdelning men nu har vi upptäckt att en av ägarna inte har tillräckligt med utdelningsutrymme (gränsbelopp). Vad händer med den utdelning som överstiger utdelningsutrymmet? Jag har hört att det inte är några sociala avgifter på den överstigande delen – kan överutdelning vara ett alternativ till löneuttag?


Svar:

Skatten på normalutdelning (dvs utdelning inom gränsbeloppet) enligt fåmansreglerna är 20% och beräknas enligt förenklings- eller huvudregeln.

Den del av utdelningen som överstiger gränsbeloppet (”överutdelning”) beskattas i inkomstslaget tjänst tillsammans med lön och annan ersättning för arbete. Vad skatten på överutdelningen blir beror på vilka inkomster man har i övrigt som beskattas i tjänst och näring.


Till skillnad från vanlig lön blir det inga socialavgifter på den tjänstebeskattade utdelningen. Den är dessutom inte sjuk- eller pensionsgrundande och ligger inte till grund för jobbskatteavdrag. Bolaget får heller inte göra avdrag för överutdelningen, till skillnad från vanlig lön - utan överutdelningen hanteras som vanlig utdelning bokförmingsmässigt.

Om du därmed redan har tjänat in maximal sjuk- och pensionsgrundande inkomst kan alltså överutdelning vara ett bättre alternativ än att ta ut vanlig lön. Men detta är såklart beroende av bolagets ekonomiska ställning i övrigt.


Det finns en takregel som innebär att om ägaren och närstående till denne under ett år tar ut utdelning på sammanlagt mer än 90 inkomstbasbelopp (6 687 000 kr år 2023), ska den del av utdelningen som överstiger detta belopp beskattas i inkomstslaget kapital istället för tjänst.

Skattesatsen för denna överutdelning är 30%.


Överutdelning - sammanfattning

Den del av utdelningen som ligger över gränsbeloppet kallas överutdelning och är en speciell typ av tjänsteinkomst som

• inte ingår i underlaget för socialavgifter

• ingår i underlaget för grundavdrag, men som något grundavdrag inte får dras av från

• inte ingår i underlaget för allmän pensionsavgift

• inte ingår i underlaget för pensionsgrundande inkomst

• inte ingår i underlaget för sjukpenninggrundande inkomst

• inte ingår i underlaget för jobbskatteavdrag.28 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page